FAQ

Často kladené dotazy

Co to je certifikovaný simulátor?

Certifikovaný simulátor znamená simulátor pro reálný letecký výcvik, u něhož je možné si dle kvalifikační úrovně simulace hodiny strávené na simulátoru zapsat do zápisníku letů. Náš simulátor ELITE BATD je certifikovaný jako FAA BATD - Basic Aviation Training Device (nadstavba PC ATD). Hodiny strávené na simulátoru lze zapsat do zápisníku letů pouze v tom případě, že držitel příslušné licence získal oprávnění o letecké způsobilosti v USA.

Je simulátor pohyblivý?

ELITE BATD je statický simulátor dle certifikace FAA - tedy bez pohyblivé platformy. V případě certifikovaných simulátorů třídní kvalifikace BATD - FNPT III se preferuje tzv. "visual motion" namísto "kinetic motion", což znamená v našem případě pěti-kanálové zobrazení externí scenérie. Díky pětikanálovému zpracování výhledu z letounu je automaticky navozen pocit ze skutečného letu, zejména díky fyzice letu.

Jaké musím mít znalosti pro některý z programů vaší nabídky?

Prakticky žádné. Pokud vás létání baví a máte zájem si vyzkoušet pilotáž a zároveň se naučit něco nového, popř. jste již pilot a chcete se zdokonalit, naší nabídka dokáže uspokojit každého zájemce. K dispozici je jak pokročilá výbava, tak i zkušení instruktoři. Programy máme navrženy individuálně dle schopností příslušného adepta (vyhovět můžeme i dětem). 

Můžu přijít s přáteli? 

Ano, je možné přijít s přáteli, kteří mají zájem nejen si vyzkoušet pilotáž, ale např. zůstat tzv. "na poslechu", což znamená, že vaši přátelé mohou pouze "sedět v letounu", pozorovat let a naslouchat rádiové komunikaci i komunikaci pilota s instruktorem s využitím reálné náhlavní soupravy (interkom). Pro náslech s využitím náhlavní soupravy máme volné 2-3 sloty. 

Můžu přijít s vlastním instruktorem na řešení konkrétní problematiky létání?

Určitě: v tomto případě obsluha simulátoru poskytne pouze informace o provozu a nastavení simulátoru. Létat s vlastním instruktorem je možné. Pro další informace nás kontaktujte obratem. 

Můžu si zalétat něco jiného než to, co máte v nabídce? Lze si připravit vlastní letový plán?

Samozřejmě je možné využít náš simulátor za účelem létání, podle scénářů či letových plánů, které byste si sami rádi vyzkoušeli. Pokud např. budete mít vlastní letový plán, můžete letět v sóle, nebo s instruktorem. Pokud chcete na simulátoru strávit jen např. půl hodiny a chcete si zkrátka jen tak zalétat v prostoru, i toto je možné. Navrhneme vhodný typ letounu pro daný let/přelet. Cenová kalkulace je v tomto případě stanovena individuálně. 

Můžu si zalétat úplně sám? 

Je to možné, nicméně sdílíme stejné požadavky jako v případě, kdy máte již pilotní licenci a navštívíte letecký klub nebo školu za účelem pronájmu letounu. V takovém případě provedeme jen krátkou kontrolu letecké způsobilosti - např. ve formě dvou okruhů na příslušném letišti s instruktorem. Další možností jak létat na našem simulátoru samostatně je stát se členem našeho leteckého klubu.  

Na jaké platformě létáte?

Simulátor ELITE BATD není postaven na bázi FS 2004, FSX nebo X-Plane 9,10, či Prepar3D. Jedná se o software a hardware švýcarského výrobce ELITE Simulations Solutions. 

Píšete o reálné komunikaci s ŘLP. Jak to v praxi probíhá?

Na certifikovaných simulátorech všech třídních kvalifikací probíhá komunikace v reálném čase prostřednictvím tzv. oboustranné reálné modulace hlasem, což znamená, že pilot, popř. instruktor komunikuje s prostředky řízení letového provozu s využitím náhlavní soupravy s mikrofonem včetně klíčování (PTT - Push To Talk). IOS operátor včetně řídích jsou na poslechu na příslušné frekvenci a řídí letitštní/letecký dle reálných spojovacích postupů přesně jako v reálu. 

Pro jakou věkovou kategorii je simulátor vhodný?

Navštívit nás může každý. Pokud se jedná např. o děti s doprovodem rodičů, doporučujeme věk 8+.

Jakou pilotní kvalifikaci vlastní váš obsluhující personál?

Obsluha našeho simulátoru musí vždy splňovat minimální požadavek letecké způsobilosti PPL(A). Instruktory s vyšší kvalifikací letecké způsobilosti jsou k dispozici rovněž.

Chci věnovat let na vašem simulátoru jako dárek, je to možné?

Samozřejmě, s dostatečným předstihem můžeme dodat příslušný dárkový certifikát pro vaše nejbližší.